Konkurs plastyczny

 

Obchody 600-lecia miasta Ostroróg – Konkurs plastyczny – Regulamin

Obchody 600-lecia miasta Ostroróg – Konkurs plastyczny – Regulamin
Skład kapituły konkursu plastycznego „Ostroróg od świtu do zmierzchu”:

1. Mariola Przymuszała – Przewodniczący kapituły

2. Magdalena Michalak

3. Jolanta Konieczna

4. Elżbieta Leśna

5. Danuta Kruger

6. Eugeniusz Tacik

7. Grażyna Szydłowska

Regulamin konkursu plastycznego „Ostroróg od świtu do zmierzchu” organizowanego z okazji Obchodów 600-lecia Ostroroga pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Ostroróg.

2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. W sytuacjach nie rozstrzygniętych regulaminem głos rozstrzygający mają jurorzy.
3. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani. Prace oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych:
– od 3 do 6 lat, w tej kategorii wiekowej dopuszczalne są prace zbiorowe oraz w przypadku prac indywidualnych format A 4,
– od 7 do 10 lat,
– od 11 do 14 lat,
– od 15 do 18 lat,
– powyżej 18 lat.
4. Format prac: minimum A3 maximum A2
5. Podłoże: papier, karton, tektura, płótno.
6. Technika: dowolna, mile widziane malarstwo ( farby plakatowe, akwarela, gwasz, akryl, olej ).
7. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace.
8. Na odwrocie każdej pracy należy podać
– tytuł,
– dane autora (imię nazwisko i wiek),
– adres zamieszkania, telefon, e-mail.
9. Prace niewłaściwie opisane nie będą oceniane przez jury.
10. Prace należy składać osobiście wraz z formularzem zgłoszenia ( do pobrania na stronie ) w Gminnym Centrum Informacji lub Bibliotece Publicznej w Ostrorogu ul. Wroniecka 14. Termin składania prac mija 11.05. 2012 roku.
11. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jurorów konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych nastąpi podczas uroczystości zamykającej Obchody 600-lecia miasta dnia 2 czerwca 2012 roku. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w tym dniu.
12. W kategorii wiekowej od 3 do 5 lat przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
13. W pozostałych kategoriach wiekowych będą trzy główne nagrody (w gradacji od pierwszego do trzeciego miejsca) oraz wyróżnienia.
14. Zwycięzca konkursu w każdej kategorii otrzyma bon do zrealizowania w profesjonalnym sklepie plastycznym. Nagroda za pierwsze miejsce wyniesie 300 zł. za drugie miejsce 200 zł. za trzecie 100 zł. Zostaną również przyznane wyróżnienia.
15. Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg.
16. Prace nagrodzone i prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.
18. Uczestnik przyjmuje warunki i regulamin konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
20. W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem UMiG Ostroróg pod numerem telefonu 61 29 31 710
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszeniową do pobrania poniżej lub do odbioru w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg
Karta zgłoszeniowa – pobierz