VII KONCERT DOBROCZYNNY „ŻYCIE NIE TYLKO PO TO JEST, BY BRAĆ”

           W sobotę 24 marca 2012 roku o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Ostrorogu odbędzie się VII Koncert Dobroczynny pod hasłem „Życie nie tylko po to jest, by brać”. Jak co roku koncert odbywa się w okresie Wielkiego Postu, a jego celem jest zgromadzenie środków finansowych na pomoc rodzinom naszej gminy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

              Od siedmiu lat koncerty organizowane są przez Parafialny Odział Akcji Katolickiej i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrorogskiej, organizacje, które do wspólnego działania połączyła potrzeba niesienia pomocy ludziom potrzebującym. W  tym roku do grona organizatorów  dołączyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg.

             Uczestnicząc w koncercie – kupując losy i ciasta upieczone w domach sołtysów i radnych  przyczynicie się Państwo do zebrania pieniędzy, które w całości przeznaczone zostaną na wielkanocne paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej gminy.

                 Jesteśmy pewni, że  i tym razem nie zabraknie ludzi  o wrażliwych  sercach, doskonale rozumiejących ideę dobroczynności.

          Tegoroczny koncert ma szczególny wymiar, gdyż odbywa się w roku  obchodów 600 – lecia  Ostroroga. Pełni refleksji  nad przeszłością, z nadzieją patrząc w przyszłość – pragniemy, aby nasza Gmina stawała się wspólnotą ludzi wzajemnie się wspierających.

                                          Serdecznie zapraszamy !

                       W imieniu organizatorów:  Mariola Przymuszała i Teresa Pazderska

Plakat – zobacz