Inauguracja Obchodów 600Lecia Miasta Ostroróg

Obchody rozpoczęły się 12 listopada o godz. 14.oo  koncelebrowaną mszą św. przez Ks. Kanonika Kazimierza Wencla, Ks. Kanonika Andrzeja Grabańskiego i Ks. Proboszcza Krystiana Sobczaka. Do kościoła uroczyście wprowadzone zostały sztandary instytucji i stowarzyszeń. Podniosłego charakteru mszy świętej nadało włączenie się w liturgię przedstawicieli lokalnych władz oraz młodzieży szkolnej. Sekretarz Gminy Stanisław Żołądkowski odczytał lekcję, natomiast gimnazjaliści odmówili modlitwę powszechną. Oprawę muzyczną zapewniła Ewa Lewicka, a także chórek młodzieżowy, prowadzony przez Magdalenę Michalak. Po przeżyciach religijnych przyszła pora na widowiskowy przemarsz przez miasto. Korowód poprowadziły mażoretki z Wronieckiego Ośrodka Kultury. Dalsza część uroczystości odbywała się w przyjaznych progach miejscowej szkoły- w Zespole Szkół w Ostrorogu. Tam już na wejściu zaskoczyła gości wystawa fotograficzna przygotowana przez Członków Grupy Fotograficznej KGP i Sekcji Fotograficznej SZOK pod przewodnictwem Tomasza Koryla. Była ona efektem pleneru fotograficznego, który odbywał się na terenie miasta i gminy w jedną z październikowych niedziel. Inicjatorami wystawy byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrorogskiej, którzy gościli artystów fotografików, oprowadzali i obwozili ich po terenie. Celem pleneru było uchwycenie w kadrze ciekawych miejsc z okolic Ostroroga i przedstawienie w artystycznej wizji tego, co wydaje się codziennością dla mieszkańców naszej małej ojczyzny. Efekt pracy pasjonatów fotografii miał być niespodzianką. Rzeczywiście, udało się dziewięciometrowy baner z przepięknymi zdjęciami robił wrażenie.

I tak wprowadzeni w klimat Ostroroga goście wzięli udział w Uroczystej Sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący rozpoczął Sesję, odczytał oświadczenie Rady Miejskiej na temat rozpoczęcia obchodów 600- lecia i powitano szanownych gości. Następnie przyszedł czas na przemówienie włodarza miasta i gminy- Romana Napierały, dotyczące historycznego czasu, w którym przyszło mu sprawować władzę wykonawczą. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: posłowie- Romuald Ajchler, Jakub Rutnicki, Paweł Szałamacha, radny Sejmiku Wojewódzkiego- Zbigniew Ajchler, w imieniu przedstawicieli władz samorządowych Starosta Szamotulski- Paweł Kowzan, profesorowie- Grzegorz Skrzypczak, Marek Mrówczyński, ks. Kanonik Kazimierz Wencel, przedstawiciele jednostek powiatowych i wszyscy, którzy w tym dniu pragnęli na ręce burmistrza i przewodniczącego rady złożyć gratulacje z okazji tak znaczącego jubileuszu. Następnie inauguracyjny wykład historyczny wygłosił rodowity ostrorożanin,archeolog, doktorant Instytutu Prahistorii UAM Poznań- Łukasz Pospieszny. Odkrył on tajemnice początków miasta. Swoją pasję archeologiczną skupił zwłaszcza na zamku wzniesionym pod koniec XIV lub w pierwszej połowie XV wieku przez ród Nałęczów (którzy wcześniej przyjęli nazwisko Ostroróg), chociaż postarał się także w dostępny sposób zaprezentować sześćsetletnią historię Ostroroga. Kolejnym elementem uroczystości było ogłoszenie konkursów: plastycznego i fotograficznego, które zakończą się w czerwcu 2012 roku. Konkursy zostały objęte pieczą kapituły konkursowej, skupiającej przedstawicieli różnych środowisk i instytucji. Przez kolejne miesiące prace konkursowe zgłaszać mogą nie tylko mieszkańcy Ostroroga w różnych grupach wiekowych. Już teraz zachęcamy do zainteresowania się konkursami. Szczegółowe regulaminy opracowała i przedstawiła kapituła konkursowa (szczegółowe informacje zostaną zaprezentowane na naszej stronie internetowej). Ostatnim elementem uroczystej Sesji był występ artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Ostrorogu. Wywarł on na widzach niesamowite wrażenie. Młodzież przebrana w stroje z epoki przedstawiła historię Ostroroga, wzbogaconą o przepiękny śpiew i recytację.

Tym zakończyła się uroczysta Sesja, jednak nie impreza. Kolejnym ważnym elementem było otwarcie wystawy, pt. „ 600- lecie Ostroroga- Wystawa dorobku i dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich”, przygotowanej przez Stowarzyszenie mieszkańców wsi „Szczepany”. Wystawa składała się z ośmiu okazałych tablic, na których zaprezentowane zostały zdjęcia, pocztówki, dokumenty związane z historią gminy Ostroróg. W przygotowanie tej wystawy włączyli się mieszkańcy, którzy udostępnili domowe archiwa i pamiątki. Im zwłaszcza należą się podziękowania, gdyż każda kopia dokumentów czy fotografii dla twórców wystawy była na wagę złota. Wiele materiałów udostępniło także Muzeum- Zamek Górków w Szamotułach. Wystawę otworzyła i po niej oprowadzała gości kustosz Muzeum Zamku Górków- Elżbieta Ratajczak. Wzbudziła ona spore zainteresowanie. Ci wszyscy, którzy nie mieli możliwości uczestnictwa w uroczystości będą mogli przez najbliższy czas oglądać wystawę a także baner z fotografiami w miejscowym kościele.

Po doznaniach duchowych został jeszcze element cielesny- poczęstunek. Jego główna atrakcją był okolicznościowy tort na 600- lecie, serwowany przez samego burmistrza. Mamy nadzieję, że każdy, kto zagościł w gościnnych progach naszego miasta w dniu 12 listopada znalazł coś dla siebie i zapragnął nam towarzyszyć aż do finałowych uroczystości przewidzianych na 2-3 czerwca 2012r.

Koordynator ds. obchodów 600-lecia A. Kaźmierczak